چرادربرخی ازمواردمحتوای فایلهای دانلودشده ازاینترنت خراب ازاب درمیاد؟

0 امتیاز
باسلام.چرابعضی وقتها بادانلودمنیجریک فیلم یاموسیقی یاقطعه ویدیویی رو ازاینترنت دانلودمیکنیم.بعداجرای فایل دانلودشده میبینیم که محتوای فیلم یاموسیقی خراب ازاب درمیادیعنی اگه کل موسیقی دانلودشده4دقیقه باشه بعدیک دقیقه نمایش ثابت می ایسته وفایل کارنمیکنه؟علت چیه؟
سوال شده می 19, 2018 در کامپیوتر و اینترنت توسط batman

1 پاسخ

0 امتیاز
معمولاً این مشکل زمانی پیش می آید که اینترنت قطعی داشته باشد، فی@ـلتر شکن خوب کار نکند یا فایل اصلی مشکل داشته باشد. بزرگترین مشکل، اینترنت ضعیف است که باعث می شود سکتور های فایل دانلودی خوب ایجاد نشوند و فایل دارای خرابی باشد. اگر یکی دو مورد فایل خرابی دارید، می توان با ترمیم فایل دانلود شده این مشکل را برطرف کرد.
پاسخ داده شده می 19, 2018 توسط neo حکیم (5,000 امتیاز)

سوالات مشابه

0 امتیاز
1 پاسخ
+1 امتیاز
1 پاسخ
سوال شده 4 ژوئن 2021 در کامپیوتر و اینترنت توسط رهرو
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده سپتامبر 5, 2020 در کامپیوتر و اینترنت توسط بی نام
...