سینماتیک نسبیتی

0 امتیاز
موادرادیواکتیوازخودالکترون گسیل میکنندکه طی اتفاقی دوالکترون درجهت مخالف از ماده خارج میشوندسرعت دوالکترون نسبت به ماده ۰/۶۷cاست
سرعت دوالکترون نسبت به یکیدیگر چقدر است؟
سرعت دوالکترون نسبت به یکدیگر چقدر است در تبدیلات گالیله؟
سوال شده 30 می 2020 در علم و فیزیک توسط بی نام

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

سوالات مشابه

0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 21 نوامبر 2020 در علم و فیزیک توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 21 نوامبر 2020 در علم و فیزیک توسط بی نام
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 13 اکتبر 2020 در علم و فیزیک توسط رعنا
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده 15 سپتامبر 2020 در علم و فیزیک توسط Hasan_97 جوینده (120 امتیاز)
+1 امتیاز
0 پاسخ
...