سینماتیک نسبیتی

0 امتیاز
موادرادیواکتیوازخودالکترون گسیل میکنندکه طی اتفاقی دوالکترون درجهت مخالف از ماده خارج میشوندسرعت دوالکترون نسبت به ماده ۰/۶۷cاست
سرعت دوالکترون نسبت به یکیدیگر چقدر است؟
سرعت دوالکترون نسبت به یکدیگر چقدر است در تبدیلات گالیله؟
سوال شده 30 می 2020 در علم و فیزیک توسط بی نام

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

سوالات مشابه

+1 امتیاز
0 پاسخ
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده اکتبر 7, 2019 در علم و فیزیک توسط امیر
0 امتیاز
0 پاسخ
سوال شده اکتبر 5, 2016 در علم و فیزیک توسط بی نام
...